อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากเหล็กโดนกัดกร่อนโดยโรงงานชุบกัลวาไนซ์

เจาะลึกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกัดกร่อนของเหล็กและวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพโดยโรงงานชุบกัลวาไนซ์แสงเจริญ

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากเหล็กโดนกัดกร่อน โดยโรงงานชุบกัลวาไนซ์

เหล็กประเภทต่าง ๆ ทั้งเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ ล้วนเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านของความแข็งแกร่งและความทนทานที่เหนือชั้น ที่สามารถตอบโจทย์การนำมาใช้ในงานโครงสร้างทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเหล็กจะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่งมากสักขนาดไหนแต่การนำเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการชุบกัลวาไนซ์จากโรงงานชุบกัลวาไนซ์ไปใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องสัมผัสกับลม น้ำ อากาศ หรือสารที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนเป็นประจำ ก็อาจส่งผลทำให้เหล็กเกิดกัดกร่อนได้เมื่อเวลาผ่านไป จนส่งผลต่อความไม่มั่นคงของโครงสร้างและอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้

ในบทความนี้ โรงงานชุบกัลวาไนซ์ แสงเจริญ กัลวาไนซ์กรุ๊ป จะขอพาทุกคนมาร่วมเจาะลึกไปด้วยกันว่า การกัดกร่อนของเหล็กเกิดขึ้นได้อย่างไร รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากเหล็กโดนกัดกร่อน พร้อมวิธีการป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการรับประกันอายุการใช้งานที่ยืนยาวของเหล็กทุกประเภท

ไขข้อสงสัย การกัดกร่อนของเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการชุบกัลวาไนซ์จากโรงงานชุบกัลวาไนซ์ เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

การกัดกร่อน (Corrosion) เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างโลหะ ออกซิเจน และความชื้น เพื่อประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนโลหะชนิดต่าง ๆ ให้มาอยู่ในรูปแบบของออกไซด์ ไฮดรอกไซด์ หรือซัลไฟด์ที่มีความเสถียรทางเคมีมากขึ้น

โดยในกรณีของเหล็กนั้น การกัดกร่อนของเหล็กเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับออกซิเจนและน้ำ จนทำให้อะตอมบนพื้นผิวของเหล็กเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและทำให้เหล็กที่ไม่ได้ผ่านการชุบกัลวาไนซ์ ถูกเปลี่ยนสภาพให้มาอยู่ในรูปแบบของเหล็กออกไซด์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สนิม ที่สามารถทำให้เหล็กเกิดการเสื่อมสภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านการเกิดรูพรุนหรือการหลุดลอก จนนำไปสู่การเกิดปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างเหล็กในท้ายที่สุด

ประเภทการกัดกร่อนของเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการชุบกัลวาไนซ์จากโรงงานชุบกัลวาไนซ์

การกัดกร่อนทั่วไป (General Corrosion) เป็นการกัดกร่อนของเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการชุบกัลวาไนซ์จากโรงงานชุบกัลวาไนซ์ ที่จะเกิดขึ้นแบบสม่ำเสมอตลอดทั่วผิวหน้าของเหล็ก (Uniform Attack) ซึ่งสามารถคาดการณ์การกัดกร่อนได้ล่วงหน้าก่อนเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

การกัดกร่อนเฉพาะบริเวณ (Localized Corrosion) เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการกัดกร่อนที่มักจะมีความเสียหายเกิดขึ้นแบบเฉพาะที่ โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นที่บริเวณช่อง รอยแยก หรือใต้สารเคลือบของเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการชุบกัลวาไนซ์โดยโรงงานชุบกัลวาไนซ์

การกัดกร่อนแบบกัลวานิก (Galvanic Corrosion) เป็นการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นเมื่อโลหะสองชนิดที่แตกต่างกันเกิดการสัมผัสกันทางไฟฟ้าโดยตรงในบริเวณที่มีอิเล็กโทรไลต์ เช่น น้ำเค็ม หรือความชื้น จนทำให้โลหะหรือเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการชุบกัลวาไนซ์จากโรงงานชุบกัลวาไนซ์ที่มีค่าความต่างศักย์ต่ำกว่าจะถูกกัดกร่อนในท้ายที่สุด

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการชุบกัลวาไนซ์จากโรงงานชุบกัลวาไนซ์เกิดการกัดกร่อน

  • ความไม่เสถียรของโครงสร้าง
    เนื่องจากการกัดกร่อนจะทำให้โครงสร้างของเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการชุบกัลวาไนซ์อ่อนแอลง จนส่งผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนักและความสมบูรณ์ของโครงสร้างที่ลดลงตามไปด้วย นี่จึงเป็นเหตุผลที่โรงงานชุบกัลวาไนซ์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้นำเหล็กไปชุบเคลือบผิวโลหะก่อนนำมาใช้งาน


  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่เพิ่มมากขึ้น
    ปัญหาการกัดกร่อนของเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการชุบกัลวาไนซ์จากโรงงานชุบกัลวาไนซ์จำเป็นที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเปลี่ยนทดแทนอย่างเร่งด่วน เพื่อการช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

  • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    โรงงานชุบกัลวาไนซ์จะแนะนำให้ผู้ที่ต้องการใช้งานเหล็กนำเหล็กมาชุบกัลวาไนซ์ก่อนนำไปใช้ เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนของสนิมในดิน แหล่งน้ำ และระบบนิเวศ เพราะเหล็กที่ขึ้นสนิมก่อให้เกิดปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอาการแพ้ ระคายเคือง หรือเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ที่มีการใช้น้ำจากแหล่งที่มีการปนเปื้อนของสนิมจากเหล็กที่ไม่ผ่านการชุบกัลวาไนซ์อีกด้วย


เจาะลึกวิธีการป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงงานชุบกัลวาไนซ์

การนำเหล็กมาเข้าสู่กระบวนชุบกัลวาไนซ์ (Galvanized/Galvanization/Galvanizing) ถือเป็นหนึ่งในเทคนิคการป้องกันการกัดกร่อนที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ถูกนำใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากการชุบกัลวาไนซ์โดยโรงงานชุบกัลวาไนซ์จะช่วยทำให้พื้นผิวของเหล็กถูกสังกะสีเคลือบทับเอาไว้ เพื่อการช่วยป้องกันไม่ให้ความชื้นและออกซิเจนเกิดการสัมผัสกับพื้นผิวของเหล็กโดยตรง จนนำไปสู่การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ส่งผลทำให้เหล็กเกิดกัดกร่อนจนมีอายุการใช้งานที่น้อยลงได้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาโรงงานชุบกัลวาไนซ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล เพื่อการช่วยตอบโจทย์ต่อทุกความต้องการในการใช้งานเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ด้วยบริการชุบเคลือบโลหะหรือชุบ hot dip galvanized จาก แสงเจริญ กัลวาไนซ์กรุ๊ป โรงงานชุบกัลวาไนซ์ ที่มีบ่อชุบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เราพร้อมให้บริการด้านงานชุบกัลวาไนซ์หรือชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ซึ่งเป็นขั้นตอนการชุบเคลือบผิวโลหะที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ แสงเจริญ กัลวาไนซ์กรุ๊ป ยังมีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำด้านเทคนิคชุบกัลวาไนซ์ เพื่อช่วยให้การชุบเหล็กกัลวาไนซ์มีคุณภาพสูงสุดตามความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและค้นหาาโรงชุบกัลวาไนซ์ใกล้ฉัน
ติดต่อ แสงเจริญ กัลวาไนซ์กรุ๊ป
โทร : 02-599-4115, 092-279-2059
LINE ID : @SCGgalvanize
Facebook : @Sangchareongroup
Email : scghotdip@gmail.com