สนิมขาว คืออะไร? เกิดจากกระบวนการชุบสังกะสี จริงหรือไม่?

ชุบสังกะสี เสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้าง ทนทานต่อการกัดกร่อน

ชุบสังกะสี

หลายคนอาจจะเคยเห็นรอยฝ้าสีขาวหรือสีเทาที่ขึ้นกระจายทั่วไปในเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อการเกิดสนิมมากที่สุดชนิดหนึ่ง ซึ่งกระบวนการที่ทำให้เหล็กชนิดนี้ทนทานต่อการเกิดสนิมเกิดจากการนำเหล็กไปผ่านกระบวนการชุบสังกะสีหลอมเหลวเพื่อให้สังกะสีเคลือบอยู่บนผิวเหล็กเพื่อป้องกันเหล็กจากน้ำและอากาศที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมที่ทำให้เหล็กเกิดการผุกร่อนได้ แต่รอยฝ้าสีขาวและสีเทาดังกล่าวกับเกิดขึ้นในเหล็กชุบสังกะสีซึ่งหลายคนอาจเกิดความสงสัยว่ารอยฝ้าดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพของเหล็กชุบสังกะสี บทความนี้จะมาไขข้อสงสัยรอยฝ้าปริศนาเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานเหล็กชุบสังกะสีคลายข้อสงสัยและเพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

 

สนิมขาว สนิมบนผิวเหล็กชุบสังกะสี

รอยฝ้าสีขาวและสีเทาบนเหล็กชุบสังกะสีเรียกว่าสนิมขาว จะมีลักษณะเป็นรูพรุนและไม่มีความเหนียวแน่นในการเกาะยึด มักจะเกิดขึ้นกับเหล็กที่ผ่านกระบวนการชุบสังกะสีเนื่องจากสนิมขาวเกิดขึ้นจากสังกะสีทำปฏิกิริยากับน้ำหรือละอองน้ำ ซึ่งสนิมขาวมักจะเกิดขึ้นในขั้นตอนหลังจากนำเหล็กขึ้นจากบ่อ ชุบสังกะสีและนำชิ้นงานมาผึ่งให้แห้ง โดยทั่วไปการนำเหล็กชุบสังกะสีมาผึ่งเพื่อต้องการให้ชิ้นงานแห้งและให้สังกะสีเกิดปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะสร้างฟิล์มขึ้นมาเคลือบบนผิวของชั้นสังกะสีช่วยป้องกันเหล็กจากน้ำและอากาศเรียกปฏิกิริยานี้ว่า ซิงค์คาร์บอเนต แต่หากสถานที่ที่ใช้ในการผึ่งแห้งหรือเก็บรักษามีความชื้นหรือมีละอองน้ำจะส่งผลให้สังกะสีทำปฏิกิริยากับน้ำก่อนเกิดฟิล์มเคลือบเหล็กชุบสังกะสีจะทำให้เกิดสนิมขาวขึ้นมาแทน

การเกิดของสนิมขาวจะทำให้ผิวของเหล็กชุบสังกะสีบางลงเนื่องจากส่วนที่เป็นสนิมขาวไม่มีการเกาะยึดจึงทำให้หลุดออกมาจากชั้นสังกะสี แต่การหลุดของสนิมขาวไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของเหล็กชุบสังกะสีเพราะชั้นที่เกิดสนิมขาวมักจะบางไม่หนา ซึ่งถ้าหากความหนาของชั้นชุบสังกะสียังเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดก็สามารถนำมาใช้งานได้ เนื่องจากยังมีความสามารถในการต้านทานการผุกร่อนของสนิม โดยปกติการเกิดของสนิมขาวจะกัดกร่อนอยู่ในระดับที่ต่ำคือชั้นหนาของสังกะสีที่ถูกทำลายต่ำกว่า 5% แต่หากสนิมขาวมีสีเข้มจนเกือบดำและมีสนิมแดงร่วมด้วยเป็นสัญญาณที่แสดงว่าสนิมขาวมีระดับการทำลายที่รุนแรงซึ่งอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเหล็กชุบสังกะสี จึงควรตรวจสอบความหนาของชั้นสังกะสีของเหล็กชุบสังกะสีเพื่อความปลอดภัยก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งการเกิดสนิมขาวสามารถป้องกันและแก้ไขซ่อมแซมได้

 การป้องกันการเกิดสนิมขาวในเหล็กชุบสังกะสี

 1. หลังจากนำเหล็กขึ้นจากบ่อชุบสังกะสีแล้วควรชุบโครเมต ฟอสเฟต หรือทาสีเพื่อป้องกันการเกิดสนิมขาวในระหว่างที่สังกะสีหลอมเหลวทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซต์เพื่อให้สังกะสีคงรูป แต่วิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิมขาวในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น

 2. ไม่ควรวางชิ้นงานที่เพิ่งผ่านการชุบสังกะสีวางซ้อนกันเนื่องจากชิ้นงานยังไม่แห้ง

 3. สถานที่ในการจัดเก็บเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งสถานที่ควรแห้งและมีการระบายอากาศที่ดี ควรปราศจากความชื้นและควรเก็บให้ห่างจากกรด ด่าง เกลือ ซีเมนต์ และฝุ่น เป็นต้น

 4. หากชิ้นงานชุบสังกะสีมีขนาดใหญ่ การเย็นตัวของสังกะสีจะช้าจึงควรวางในที่ร่มประมาณ 24 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าชั้นสังกะสีได้เกิดฟิล์มในการป้องกันสนิมแล้ว

 5. ในการขนย้ายชิ้นงานเหล็กชุบสังกะสีควรมีผ้าคลุมเพื่อป้องกันน้ำหรือละอองน้ำและควรระวังอย่าให้มีน้ำขังบนผ้าคลุมเป็นเวลานานเพื่อป้องกันการเกิดสนิมขาว

 6. หากต้องวางชิ้นงานเหล็กชุบสังกะสีที่กลางแจ้งเป็นเวลานานควรจัดวางในลักษณะที่ให้น้ำไหลออกจากชิ้นงานให้เร็วที่สุดเพื่อให้ชิ้นงานแห้งเร็วที่สุด เช่น การวางในแนวตั้งไม่ซ้อนกันและให้มีมุมเล็กน้อยเพื่อให้น้ำระบายออกได้เร็ว และไม่ควรวางบนพื้นดินโดยตรงควรวางให้ยกขึ้นจากพื้นและคั่นด้วยแผ่นไม้แคบ ๆ

 7. หากชิ้นงานเหล็กชุบสังกะสีใช้พลาสติกในการแพคชิ้นงานเมื่อถึงที่หมายควรแกะออกเพื่อป้องกันการเกิดไอน้ำซึ่งอาจทำให้เกิดสนิมขาวได้

 8. สำหรับการขนส่งทางทะเลควรให้ชิ้นงานเหล็กชุบสังกะสีแห้งก่อนนำไปบรรจุในการขนย้าย และการวางควรใช้แผ่นไม้กั้นระหว่างชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานแยกออกจากกัน เนื่องจากอาจมีการควบแน่นบนพื้นผิวได้

วิธีการแก้ไขเมื่อเกิดสนิมขาวในเหล็กชุบสังกะสี

 1. หากมีจำนวนสนิมขาวเล็กน้อยให้ใช้แปรงขนแข็งขัดออกและปล่อยไว้เพราะเหล็กชุบสังกะสีจะเกิดปฏิกิริยาซิงค์คาร์บอเนตสร้างฟิล์มเคลือบเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อนอีกครั้ง

 2. หากสนิมขาวมีจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วไปบนเหล็กชุบสังกะสีให้ใช้แปรงขนแข็งขัดออกร่วมกับสารละลายโซเดียมหรือโปตัสเซียมไดโครเมต 5% และเพิ่มกรดซัลฟูริกที่มีความเข้มข้น 0.1% หลังจากนั้นให้ปล่อยทิ้งไว้ 30 วินาทีแล้วจึงนำไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดและปล่อยให้แห้งสนิทเพื่อให้เหล็กชุบสังกะสีสร้างฟิล์มเพื่อป้องกันการกัดกร่อนอีกครั้ง

 3. ในกรณีที่สนิมขาวเปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดสนิมแดงร่วมด้วยแสดงถึงการทำลายชั้นสังกะสีมีความรุนแรง อาจเกิดจากการเก็บรักษาเหล็กชุบชุบสังกะสีในสถานที่ที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดีมีความชื้นสูงเป็นเวลานานจึงควรซ่อมแซมด้วยการชุบใหม่หรือวิธีการตามมาตรฐานที่เหมาะสม เช่น Zinc Thermal Spraying และ Zinc Rich Paint เป็นต้น

การเกิดของสนิมขาวเป็นการเกิดที่มาจากการรอให้เหล็กที่เพิ่งขึ้นจากบ่อชุบสังกะสีเกิดฟิล์มเคลือบบนชั้นสังกะสีซึ่งหากอยู่ในสถานที่ที่มีความชื้น น้ำ หรือ ละอองน้ำ อาจทำให้สัมผัสกับน้ำก่อนเกิดฟิล์มจึงทำให้เกิดสนิมขาวขึ้นมา จึงสรุปได้ว่าสนิมขาวไม่ได้เกิดจากกระบวนการชุบสังกะสี ซึ่งสนิมขาวมีโอกาสน้อยมากที่จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงถึงแม้สนิมขาวจะมีการกระจายตัวและมีขนาดใหญ่ แต่ก็มีความหนาของชั้นสังกะสีที่ถูกทำลายน้อยและสามารถขัดออกได้อย่างง่ายดาย เพราะสนิมขาวไม่มีการเกาะยึดและหากสนิมขาวหลุดออกไปเหล็กชุบสังกะสีจะสร้างฟิล์มเคลือบขึ้นมาใหม่ทำให้สีของชั้นสังกะสีเหมือนกับสีของสังกะสีที่อยู่โดยรอบ

ในกรณีที่เหล็กชุบสังกะสีมีสนิมขาวแต่จำเป็นต้องถูกจัดเก็บในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและไม่มีอากาศถ่ายเทเป็นเวลานาน ต้องขจัดสนิมขาวออกให้หมดเพื่อไม่ให้เหล็กชุบสังกะสีถูกทำลายอย่างรุนแรงมากขึ้น ซึ่งหากเหล็กชุบสังกะสีที่มีสนิมขาวไม่ถูกกำจัดและยังถูกเก็บในสถานที่ที่มีความชื้นสูง อากาศไม่ถ่ายเทสนิมขาวจะมีการทำลายชั้นสังกะสีที่ลึกและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความแข็งแรงและทนทานของเหล็กและความปลอดภัยในการงานเป็นอย่างมาก ดังนั้นสถานที่ในการเก็บรักษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเหล็กชุบสังกะสี รวมไปถึงความชำนาญและความรู้ความเข้าใจในกระบวนการชุบสังกะสี การเก็บรักษา และการขนย้ายที่ถูกต้องเพื่อลดโอกาสในการเกิดสนิมขาว คือการเลือกโรงงานชุบสังกะสีที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะและมีมาตรฐานจะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าจะได้เหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน

แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด เป็นโรงงานชุบสังกะสีที่มีประสบการณ์ในการชุบมากกว่า 30 ปีจึงมั่นใจได้ถึงความเชี่ยวชาญและความรู้ในเหล็กชุบสังกะสี นอกจากนั้นโรงงานยังได้รับมาตรฐาน เช่น OHSAS18001:2007, ISO9001:2015 เป็นการการันตีถึงคุณภาพของเหล็กชุบสังกะสีได้เป็นอย่างดีพร้อมการบริการที่ยินดีให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนจนถึงการส่งมอบที่ไปถึงพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน


สนใจบริการชุบสังกะสีติดต่อ

โทร : 02-599-4115, 081-839-3049
LINE ID : @SCGgalvanize
Facebook : @Sangchareongroup