ASTM คืออะไร?

อีกหนึ่งมาตรฐานการชุบกัลวาไนซ์กับสมาคม ASTM

โรงงานชุบกัลวาไนซ์

สำหรับการชุบกัลวาไนซ์ผ่านโรงงานชุบกัลวาไนซ์ที่ถูกจัดเป็นกระบวนการเคลือบผิวเหล็กด้วยสังกะสีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการป้องกันให้กับเหล็ก เราที่เป็นผู้ใช้บริการคงจะสงสัยไม่ใช่น้อยว่าแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าโรงงานชุบกัลวาไนซ์นั้นให้บริการเราได้อย่างมีคุณภาพหรือไม่ นั่นจึงทำให้มีอีกหนึ่งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการชุบกัลวาไนซ์ของโรงงานชุบกัลวาไนซ์โดยตรง โดยสมาคมที่ว่ามีชื่อเรียกว่า ASTM หรือในชื่อเต็มที่เรียกว่า American Society for Testing and Materials

 

American Society for Testing and Materials คือสมาคมอะไร?

ASTM หรือในชื่อภาษาไทยว่า สมาคมวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะมีหน้าที่กำหนดและจัดทำมาตรฐานที่นิยมใช้และเป็นเป็นที่ยอมรับทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับโรงงานชุบกัลวาไนซ์ เนื่องจากสมาคม ASTM นั้นจะคอยทำหน้าที่สำหรับส่งเสริมทางด้านวิชาการเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านการพัฒนามาตรฐานที่มีความเกี่ยวข้องกันกับกระบวนการลักษณะการทำงานของ วัสดุ ผลิตภัณฑ์ การบริการ ระบบการใช้งาน และยังรวมไปถึงการให้บริการชุบกัลวาไนซ์ของโรงงานชุบกัลวาไนซ์อีกด้วย

 

ความน่าเชื่อถือของสมาคม ASTM สำหรับโรงงานชุบกัลวาไนซ์

ในปัจจุบันนี้สมาคม ASTM ถูกจัดได้ว่าเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องในด้านระบบการพัฒนามาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยได้รับมติของกรรมการวิชาการเฉพาะสาขาวิชาการเฉพาะสาขาวิชาต่างๆมากถึง 132 คณะ และในแต่ละปีได้มีการจัดพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานมากกว่า 9,800 เรื่องผ่านสมาชิกของสมาคม ASTM ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการถึง 35,000 คน โดยประกอบไปด้วยตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญในด้านโรงงานชุบกัลวาไนซ์ ผู้บริโภคที่ใช้บริการ ผู้สนใจทั่วไป และยังรวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมหลายๆประเภททั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จึงทำให้สมาคม ASTM นี้สามารถเชื่อถือได้ถึงมาตรฐานที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทั่วทุกแขนง มีความละเอียด เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานของ ASTM เองยังได้รับพิจารณาให้มีการปรับปรุงรวมไปถึงการแก้ไขอัปเดตเนื้อหาเพิ่มเติมอยู่อย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้มาตรฐานการทำงานที่ถูกถ่ายทอดผ่านสมาคม ASTM มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจัดได้ว่าเป็นจุดแข็งอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือนั่นเอง

 

สมาคม ASTM กับการจัดแบ่งมาตรฐาน
สำหรับมาตรฐาน ASTM ที่ได้รับการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากสมาคม ASTM จะถูกประกาศให้สามารถใช้เป็นมาตรฐานที่ถูกการรับรองได้ในทันที รวมไปมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานชุบกัลวาไนซ์ด้วยเช่นเดียวกัน เราสามารถแบ่งประเภทมาตรฐาน ASTM ตามเนื้อหาได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น

 • Classification
  ถูกจัดเป็นมาตรฐานสำหรับระบบการจัดการและการจัดแบ่ง วัสดุผลิตภัณฑ์ การให้บริการ ระบบ การใช้งาน ให้ออกเป็นแต่ละกลุ่มแบ่งตามคุณลักษณะที่เหมือนกันเช่น ส่วนประกอบ คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยเป็นต้น

 • Specification
  ถูกจัดเป็นข้อกำหนดสำหรับการระบุที่แน่นอนของคุณลักษณะ คุณสมบัติต่างๆที่ต้องการในแต่ละวัสดุ ผลิตภัณฑ์ ระบบ การใช้งาน โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกแสดงค่าให้ออกมาเป็นตัวเลข อีกทั้งยังมีข้อจำกัดที่กำหนดและยังมีวิธีการหาค่าเหล่านี้อยู่ด้วย

 • Terminology
  ถูกจัดเป็นเอกสารที่เป็นมาตรฐานสำหรับกำหนดคำนิยาม คุณลักษณะ และอธิบายคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในเครื่องหมาย ตัวย่อ ที่ใช้ในมาตรฐานต่างๆของ ASTM

 • Test Method
  ถูกจัดเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกรรมวิธี ที่กำหนดสำหรับใช้ในกระบวนการตรวจสอบพิสูจน์วัดคุณภาพ คุณลักษณะ คุณสมบัติในวัสดุ ระบบหรือ การใช้งาน โดยจะมีการทดสอบที่สามารถนำไปใช้ในการประเมินหาค่าตามที่กำหนดในมาตรฐานของ ASTM

 • Guide
  ถูกจัดเป็นคำแนะนำหรือช่องทางเลือกให้ผู้ใช้งานมาตรฐานของ ASTM สามารถนำไปเลือกใช้กับเทคนิคต่างๆที่มีอยู่ รวมทั้งสิ่งที่จะได้รับจากการประเมินของมาตรฐาน ASTM

 • Practice
  ถูกจัดเป็นวิธีการปฏิบัติเฉพาะสำหรับงานเฉพาะทางบางอย่าง เช่น การเขียนรายงานการสุ่มตัวอย่าง ความแม่นยำ ความละเอียด การเตรียม การเลือก การประยุกต์ ข้อควรระวังในการใช้ การตรวจสอบ การติดตั้ง การกำจัดทิ้ง การบำรุงรักษา และยังรวมไปถึงการใช้เครื่องมือทดสอบ

มาตรฐาน ASTM ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานชุบกัลวาไนซ์

สำหรับมาตรฐาน ASTM ในการชุบกัลวาไนซ์นั้นโรงงานชุบกัลวาไนซ์ที่ได้รับมาตรฐานจะปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานของสมาคม ASTM อย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจได้ถึงมาตรฐาน ตัวอย่างมาตรฐาน ASTM ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานชุบกัลวาไนซ์ได้แก่

 • มาตรฐาน ASTM A123/A123M
  ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถูกจัดเป็นข้อกำหนดสำหรับการชุบกัลวาไนซ์โดยเฉพาะในโรงงานชุบกัลวาไนซ์สำหรับการป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กและเหล็กกล้า

 • มาตรฐาน ASTM A143
  ซึ่งมาเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับการป้องกันการเปราะบางของผลิตภัณฑ์เหล็กและขั้นตอนการตรวจสอบจับความเปราะบาง

 • มาตรฐาน ASTM A153/A153M
  ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดสำหรับการชุบกัลวาไนซ์โดยเฉพาะโรงงานชุบกัลวาไนซ์ ใช้สำหรับการป้องกันการกัดกร่อนทางอิเลกโทรเคมีและการกัดกร่อนทางกายภาพของเหล็กและเหล็กกล้า

 • มาตรฐาน ASTM A384
  ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อป้องกันหน้าและการเบิดเบือนระหว่างการชุบกัลวาไนซ์โดยเฉพาะในโรงงานชุบกัลวาไนซ์ของส่วนประกอบเหล็ก

 • มาตรฐาน ASTM A653/A653M
  ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดสำหรับเหล็กแผ่นชุบกัลวาไนซ์โดยเฉพาะเหล็กที่ผ่านการชุบจากโรงงานชุบกัลวาไนซ์ เป็นมาตรฐานที่ระบุถึงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของชั้นกัลวาไนซ์ รายละเอียดเกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณสมบัติต่างๆเช่น ความหนาแน่นของชั้นกัลวาไนซ์ การยึดติด ความแข็งแรง และคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อน

มากกว่ามาตรฐาน ASTM กับผู้ให้บริการคุณภาพ เพราะการปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐาน ASTM ถือเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการโรงงานชุบกัลวาไนซ์ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการจากโรงงานชุบกัลวาไนซ์จะได้รับเหล็กที่มีคุณภาพ มั่นใจได้ถึงการใช้งาน แต่สำหรับผู้ให้บริการคุณภาพอย่าง บริษัท แสงเจริญ กัลวาไนซ์ ผู้ให้บริการโรงงานชุบกัลวาไนซ์คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นชุบสังกะสี ชุบเคลือบผิวโลหะ จัดเป็นโรงงานชุบกัลวาไนซ์โดยเฉพาทาง มีโรงงานที่มีบ่อที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยและยังมีเตาชุบแบบออโตเมติกแห่งแรกในประเทศไทยเช่นเดียวกัน ที่นอกจากจะปฏิบัติตามมาตรฐาน ASTM แล้วเราได้รับมีมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ที่ว่าด้วยมาตรฐานในการปฏิบัติและรักษาระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าการใช้บริการโรงงานชุบกัลวาไนซ์จากเราจะได้รับการบริการที่น่าพึงพอใจ บริการด้วยความเป็นมิตร ใส่ใจลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอน

เราจะเห็นได้ว่ามาตรฐาน ASTM นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับการใช้บริการการชุบกัลวาไนซ์กับโรงงานชุบกัลวาไนซ์ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบคุณภาพของเหล็กจากการใช้บริการโรงงานชุบกัลวาไนซ์ และอีกมากมาย ดังนั้นก่อนการเลือกใช้บริการโรงงานชุบกัลวาไนซ์เราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการของเราได้ปฏิบัติตามแนวทาง ASTM ด้วยหรือไม่เพื่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการโรงงานชุบกัลวาไนซ์ และสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาผู้ให้บริการโรงงานชุบกัลวาไนซ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ASTM การเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการคุณภาพอย่าง บริษัท แสงเจริญ กัลวาไนซ์ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยบริการการชุบกัลวาไนซ์เฉพาะทาง และนอกจากนี้ยังมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการชุบกัลวาไนซ์โดยเฉพาะ สามารถให้บริการชุบกัลวาไนซ์ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ASTM กับผู้ที่สนใจเพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพจากการใช้บริการชุบกัลวาไนซ์อย่างมีประสิทธิภาพสูง


สนใจบริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 02-599-4115, 081-839-3049
LINE ID : @SCGgalvanize
Facebook : @Sangchareongroup