ตอบแทนสังคม

 บจก. แสงเจริญกัลวาไนซ์ ร่วมฝ่าวิกฤต โควิด 19 ไปด้วยกัน ตลอด ปี2564

   แสงเจริญกัลวาไนซ์กรุ๊ป ไม่หยุดนิ่งที่จะทำความดีตอบแทนสังคม ด้วยการบริจาค เงินและเครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดความดันโลหิต อาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ เตียงสนาม ให้โรงพยาบาลสนาม 

  คุณความดีทั้งหมดนี้ ขอให้ส่งผลถึงทุกท่าน ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน 

 

 

 

ขอบุญกุศลที่แสงเจริญกัลวาไนซ์กรุ๊ปได้สร้างมานี้ เป็นพลว ปัจจัยให้ทุกท่านมีความสุข และเจริญยิ่งๆ ขึ้นด้วยเทอญ