ช่วยเหลือผู้ป่วย

 

แสงเจริญกัลวาไนซ์กรุ๊ปก็ขอเป็นกำลังใจ 

ขอมอบรถเข็นและเงินจำนวนหนึ่งอาจไม่มาก

และขอให้หายเป็นปกติ