ขั้นตอน/กรรมวิธีการชุบกัลวาไนซ์

ขั้นตอน/กรรมวิธีการชุบกัลวาไนซ์

กระบวนการชุบกัลวาไนซ์(สังกะสีจุ่มร้อน)

       กระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนประกอบ ด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ

 •   การเตรียมผิว (surface pretreatment)
 •   การชุบชิ้นงานในบ่อสังกะสี หลอมเหลว (galvanizing)

ขั้นตอนการชุบกัลวาไนซ์ (Hotdip Galvanize ) ทั้งหมดมีดังนี้

 1. การกำจัดสิ่งสกปรก ( caustic cleaning)
  โดยใช้สารละลายด่างล้างสิ่งสกปรก คราบไขมันต่าง ๆ ตลอดจนถึงเศษดินออกให้สะอาด
  2.การล้างด้วยน้ำ (Rinsing)
  ใช้น้ำสะอาดล้างชิ้นงานที่ผ่านการแช่สารละลายด่างและสารละลายกรดเพื่อกำจัดสภาพด่างและกรดออกจากผิวชิ้นงาน
  3.การกัดด้วยกรด (pickling)
  ใช้สารละลายกรด เช่น กรดซัลฟิวริก กรดไฮโดรลอริกทำความสะอาดผิวโลหะเพื่อกำจัดฟิล์มออกไซด์และสิ่งปนเปื้อนผิวออกไป
  4.การล้างด้วยน้ำ (Rinsing)
  ใช้น้ำสะอาดล้างชิ้นงานที่ผ่านการแช่สารละลายด่างและสารละลายกรดเพื่อกำจัดสภาพด่างและกรดออกจากผิวชิ้นงานอีกครั้ง
  5.การแช่น้ำยาประสาน (fluxing)
  นำชิ้นงานเหล็กมาแช่ในน้ำยาประสาน (สารละลายซิงค์แอมโมเนียมคลอไรด์ – zinc ammonium chloride solution) เพื่อปรับความตึงผิวของ.เหล็กให้มีความเหมาะสมกับการเคลือบด้วยสังกะสีหลอม เหลว
  6.การทำให้เหล็กแห้ง (Drying)
  คือการนำเหล็กที่ผ่านกระบวนการ surface pretreatment พักไว้จนให้เหล็กแห้งจึงนำลงไปชุบในบ่อชุบร้อน
  7.การชุบเคลือบสังกะสี (galvanizing)
  นำชิ้นงานที่จะชุบ เคลือบไปแช่ในอ่างสังกะสีหลอมเหลว (อุณหภูมิประมาณ 435 – 455 องศาเซลเซียส) สังกะสีจะเคลือบติดกับเนื้อเหล็กหนาขึ้นตามขนาดของเหล็ก
  8.ตรวจสอบคุณภาพเหล็ก (Inspection)
  เหล็กที่ชุบเคลือบสังกะสีเสร็จแล้ว จะถูกนำมากำจัดเอาสังกะสีส่วนเกินออกโดยใช้วิธีการเขย่า (vibrating) หรือการล้าง (draining) หรือการหมุนเหวี่ยง (centrifuging) จากนั้นลดอุณหภูมิชิ้นงานโดยนำไปเป่าลมเย็น หรือนำไปชุบของเหลว (quenching) การตรวจสอบ (inspection) ชิ้นงานที่เคลือบสังกะสีแล้ว จะถูกส่งมาตรวจสอบความหนาของชั้นชุบเคลือบ