ขั้นตอนการชุบเคลือบผิวโลหะที่โรงงานชุบกัลวาไนซ์

ชุบเคลือบผิวโลหะคุณภาพสูง จากบ่อชุบที่ได้มาตรฐานและทันสมัยมากที่สุดที่แสงเจริญ โรงงานชุบกัลวาไนซ์

การชุบเคลือบผิวโลหะ

กระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนมี 2 ขั้นตอนหลัก คือ

 • การเตรียมผิว (surface pretreatment)
 • การชุบชิ้นงานในบ่อสังกะสี หลอมเหลว (galvanizing)

ขั้นตอนการชุบกัลวาไนซ์หรือชุบเคลือบผิวโลหะ

 • การกำจัดสิ่งสกปรกคราบไขมันต่างๆ ( caustic cleaning)
  โดยใช้สารละลายด่างล้างสิ่งสกปรก คราบไขมันต่าง ๆ ตลอดจนถึงเศษดินออกให้สะอาด

 • การล้างด้วยน้ำ (Rinsing)
  ใช้น้ำสะอาดล้างชิ้นงานที่ผ่านการแช่สารละลายด่างและสารละลายกรดเพื่อกำจัดสภาพด่างและกรดออกจากผิวชิ้นงาน

 • การกัดด้วยกรด เช่น กรดซัลฟิวริก (pickling)
  ใช้สารละลายกรด เช่น กรดซัลฟิวริก กรดไฮโดรลอริกทำความสะอาดผิวโลหะเพื่อกำจัดฟิล์มออกไซด์และสิ่งปนเปื้อนผิวออกไป

 • การล้างด้วยน้ำและสารละลายกรดเพื่อกำจัดสภาพด่าง (Rinsing)
  ใช้น้ำสะอาดล้างชิ้นงานที่ผ่านการแช่สารละลายด่างและสารละลายกรดเพื่อกำจัดสภาพด่างและกรดออกจากผิวชิ้นงานอีกครั้ง

 • การแช่น้ำยาประสานโดยนำชิ้นงานเหล็กมาแช่ในน้ำยา (fluxing)
  นำชิ้นงานเหล็กมาแช่ในน้ำยาประสาน (สารละลายซิงค์แอมโมเนียมคลอไรด์ – zinc ammonium chloride solution) เพื่อปรับความตึงผิวของ.เหล็กให้มีความเหมาะสมกับการเคลือบด้วยสังกะสีหลอม เหลว

 • การทำให้เหล็กแห้ง (Drying)
  คือการนำเหล็กที่ผ่านกระบวนการ surface pretreatment พักไว้จนให้เหล็กแห้งจึงนำลงไปชุบในบ่อชุบร้อน

 • การชุบเคลือบสังกะสีโดยนำชิ้นงานที่จะชุบเคลือบไปแช่ในอ่างสังกะสีหลอมเหลว (galvanizing)
  นำชิ้นงานที่จะชุบ เคลือบไปแช่ในอ่างสังกะสีหลอมเหลว (อุณหภูมิประมาณ 435 – 455 องศาเซลเซียส) สังกะสีจะเคลือบติดกับเนื้อเหล็กหนาขึ้นตามขนาดของเหล็ก

 • ตรวจสอบคุณภาพเหล็กจากนั้นลดอุณหภูมิชิ้นงานโดยนำไปเป่าลมเย็น (Inspection)
  เหล็กที่ชุบเคลือบสังกะสีเสร็จแล้ว จะถูกนำมากำจัดเอาสังกะสีส่วนเกินออกโดยใช้วิธีการเขย่า (vibrating) หรือการล้าง (draining) หรือการหมุนเหวี่ยง (centrifuging) จากนั้นลดอุณหภูมิชิ้นงานโดยนำไปเป่าลมเย็น หรือนำไปชุบของเหลว (quenching) การตรวจสอบ (inspection)
  ชิ้นงานที่เคลือบสังกะสีแล้ว จะถูกส่งมาตรวจสอบความหนาของชั้นชุบเคลือบ


หากกำลังมองหาเหล็กชุบกัลวาไนซ์หรือชุบเคลือบผิวโลหะคุณภาพสูง จากบ่อชุบที่ได้มาตรฐานและทันสมัยมากที่สุด ที่แสงเจริญ โรงงานชุบกัลวาไนซ์ พร้อมให้บริการ แบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำด้านเทคนิคเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพสูงสุด
โทร : 02-599-4115, 081-839-3049
LINE ID : @SCGgalvanize